free amp templates
Mobirise

Politika privatnosti

IZJAVA O POVERLJIVOSTI PODATAKA

Izjava o poverljivosti podataka se odnosi na poverljivost podataka koji su prikupljeni i arhivirani korišćenjem internet stranice www.ladyepil.rs u vlasništvu Centra LADY EPIL od strane korisnika i nalaze se u našoj bazi podataka.  

Izjavom su definisane informacije koje se prikupljaju, kao i način njihove obrade, u svrhu pružanja što kvalitetnijih usluga.

Svakim daljim korišćenjem ovih internet stranica nakon upoznavanja sa Izjavom o poverljivosti podataka, smatra se da su korisnici saglasni sa navedenim uslovima i pravilima i da pristaju na korišćenje ovih internet stranica u skladu sa datim uslovima.

Zbog prirode i tehničkih karakteristika interneta Centar LADY EPIL nikako ne može u potpunosti da garantuje zaštitu bilo kog podatka prenesenog tokom korišćenja svoje internet stranice.

Zbog toga Centar LADY EPIL ne može da bude odgovorna za bilo kakvu štetu koja bi nastala usled neovlašćenog korišćenja poverljivih podataka od strane trećih lica.

Takođe, Centar LADY EPIL ne može da garantuje bilo kakvu zaštitu podatka prenesenih tokom korišćenja internet stranica kojima možete da pristupite putem linka sa internet stranice Centra LADY EPIL.

Zaštita ličnih podataka

Lični podaci predstavljaju informacije kao što su ime i prezime, adresa stanovanja, e-mail adresa i slično. Ovi podaci se koriste isključivo za interaktivni deo sajta.

Neke informacije su obavezne, a neke možete priložiti opciono.

Uvek možete da izaberete da li ćete neki podatak priložiti ili ne, ali u slučaju da je takav podatak obavezan za opciju koja želite da koristite, data opcija Vam neće biti omogućena.

Korisnik je odgovoran za poverljivost i zaštitu od zloupotrebe svih svojih lozinki koje kreira prilikom korišćenja sajta.

Pristup Vašim ličnim podacima imaju samo ovlašćene osobe. Vaše lične podatke Centar LADY EPIL može da prosledi trećoj strani, bez preuzimanja odgovornosti, u sledećim slučajevima:

* Putem interaktivnog dela sajta koji podrazumeva Vaš pristanak
* Pravosudnim organima, a u skladu sa zakonom

Preuzimanje i skladištenje opštih / tehničkih informacija

Ove su informacije koje se odnose se na podatke koju ste internet stranicu posetili pre ili posle posete našoj internet stranici, na Vaš program za pretraživanje, operativni sistem, IP adresu i slično i mogu se koristiti neograničeno u svrhu poboljšanja naše usluge.

Takođe, ovo se odnosi i na podprograme koji omogućavaju lakše korišćenje sajta (cookies).
U svakom pretraživaču postoje opcije brisanja cookies –a ili njihove blokade.

Povratne e-mail poruke

Bilo koja informacija koju se pošaljete putem e-mail adresa namenjenih za kontakt sa korisnicima biće tretirana kao poverljiva, osim onih u interaktivnom dela sajta.

Korišćenjem internet stranica www.ladyepil.rs, kao i registracijom na www.ladyepil.rs, smatra se da ste u potpunosti upoznati i saglasni sa ovde navedenom Izjavom o poverljivosti podataka.
Ukoliko se sa istima ne slažete ili ih ne prihvatate, molimo Vas da odmah prekinete korišćenje ove internet stranice.
Adresa
Cara Dušana 70 / stan br. 1 / u prizemlju

11000, Beograd
Srbija

Kontakt 

Email: ladyepil@gmail.com
064-1768-009
011-2183-473, 011-2188-261
Radno vreme:
ponedeljak - petak: od 13 do 20h
subotom: od 9 do 17h
nedeljom: -