Mobirise
Mobirise

Limfni sistem

Limfa je bezbojna cirkulatorna tečnost kičmenjaka i čini skoro 25% telesne težine čoveka. Ispunjava sve međućelijske prostore i posrednik je između krvi i tkiva: transportuje hranljive materije i kiseonik od kapilara do ćelija tkiva, skupljajući štetne proizvode metabolizma i ugljen-dioksid.

Sastoji se od tečnosti sličnog hemijskog sastava kao krvna plazma i od limfocita koji pripadaju grupi laukocita, odn. belih krvnih zrnaca. Nastaje izdvajanjem krvne plazme i dela laukocita iz krvi.

Protok limfe ka srcu je veoma spor i iznosi od 2 do 4 litre tokom 24 sata. 

Limfni sistem
Limfni sistem se sastoji od limfnih žlezda i limfnih sudova koji se granaju po celom telu slično kao mreža krvnih sudova. Limfni sudovi vraćaju limfu u krvotok, a limfne žlezde proizvode limfocite (imune ćelije), filtriraju limfu od oštećenih ćelija i bakterija, imaju ulogu u imunom sistemu i proizvodnji antitela. Raspoređene su duž limfnih sudova i uvek su grupisane.

Takve grupacije se nazivaju limfni čvorovi. Najviše ih ima u preponama, potkolenoj i pazušnoj jami, pregibu lakta, u vratu (ždrelu) i trbušnoj duplji. U organe limfnog sistema spadaju i slezina, timus (grudna žlezda) i koštana srž. Limfnih ćelija - limfocita u manjem ili većem broju ima i u drugim delovima tela uključujući želudac, creva i kožu.
Limfna žlezda

Limfni sistem je deo imunološkog sistema organizma. Bakterije, virusi i druge patogene čestice koje dospevaju u limfni sistem bivaju uništene u limfnim čvorovima mehanizmom fagocitoze (ćelija unosi veće molekule kroz membranu, nakon čega se fagocitovana čestica razlaže pod uticajem ćelijskih enzima). Zbog toga kod zapaljenskih procesa limfne žlezde otiču, što je spoljašnji znak odbrambene reakcije.

Adresa
Cara Dušana 70 / stan br. 1 / u prizemlju

11000, Beograd
Srbija

Kontakt 

Email: ladyepil@gmail.com
064-1768-009
011-2183-473, 011-2188-261
Radno vreme:
ponedeljak - petak: od 13 do 20h
subotom: od 9 do 17h
nedeljom: -