best website templates
Mobirise

ULTRAZVUČNA

KAVITACIJA

Uklanjanje masnih naslaga ultrazvučnom kavitaciom

kavitacija masne naslage

Ultrazvučna kavitacija masnih ćelija je metoda parcijalnog uklanjanja masnih naslaga i celulita ultrazvukom. To je neinvazivna i bezbolna terapija koja omogućava brzo, sigurno i efikasno preoblikovanje tela. Razbijanje masnih naslaga u potkožnom tkivu direktno rezultuje smanjenjem obima tretiranog dela tela.

Važno je napomenuti da se kavitacijom uništavaju lokalizovane masne naslage i da to nikako nije metoda za rešavanje problema preterane gojaznosti.

Kavitacija je pojam poznat u mehanici, a zasnovan je na fenomenu brze promene agregatnih stanja fluida. Naziv kavitacija potiče od latinskog cavitas ili šupljina. Pod pojmom akustične kavitacije podrazumeva se formiranje, rast i kolaps mehurića pare nastalih kao posledica interakcije elektromagnetnih talasa sa neelastičnim medijumom kroz koji prolazi.

Da bismo najjednostavnije objasnili princip kavitacije, potsetićemo se da isparavanje tečnosti zavisi od pritiska. Što je pritisak iznad tečnosti niži, tečnosti će ključati na nižoj temperaturi, i obrnuto.
Smanjenje pritiska se može izazvati ultrazvučnim talasima. Snižavanje pritiska dovodi do ključanja (isparavanja) tečnosti (vode) i stvaranja mehurića pare. Ako je intenzitet ultrazvučnih talasa dovoljno visok, mehurići će povećavati zapreminu i kada dosegnu rezonantnu veličinu apsorbovaće energiju ultrazvučnog polja i eksplodirati. Ovo dovodi do stvaranja udarnog talasa koji se širi medijumom i može da ošteti čvrstu površinu na koju naiđe.

kavitacija mehurici
kavitacije celije

S obzirom da dve trećine ljudskog tela čini voda, kada se ovaj fenomen dogodi u blizini ćelijske membrane masne ćelije postoji velika verovatnoća da dođe do njenog pucanja ili oštećenja. Da li će se opisani proces desiti zavisi od količine masnog tkiva, stanja masnih ćelija i količine intersticijalne (međućelijske) tečnosti. Oštećene ćelijske membrane masnih ćelija lakše će pući u narednom tretmanu ako razmak između tretmana nije predugačak. 

Kavitacija se javlja pri vrlo niskim frekvencijama i njen učinak opada sa povišenjem frekvencije. Zbog toga sonde za kavitaciju rade na niskofrekventnom ultrazvuku.

Ultrazvuk je zvuk čija je frekvenca iznad gornje granice čujnosti za normalno ljudsko uho, a koja iznosi 20 kHz i više.

U medicini se koristi ultrazvuk jačine od 2 do 18 MHz-a. Eksperimenti kao i kliničko iskustvo nisu dokazali da ultrazvuk pri optimalnom korišćenju izaziva oštećenja tkiva. Komitet Svetske Zdravstvene Organizacije je na osnovu dugogodišnjih ispitivanja i istraživanja dozvolio primenu ultrazvuka u medicinske svrhe. Ova metoda je bezbedna i može se upotrebljavati u pravilnim dijagnostičkim i terapijskim indikacijama. Štetno dejstvo ultrazvuka koji se na ovaj način upotrebljava nije dokazano.

To važi i za metode ultrazvučne kavitacije u kojima se koristi niskofrekventni ultrazvuk. Sonda aparata za kavitaciju emituje talase na frekvenci od 28 - 32 kHz, što znači da je energija ovog elektromagnetnog zračenja značajno manja čak i od energije medicinskog ultrazvuka.

Tokom prolaska ultrazvučnih talasa kroz tkiva njihova se energija delom pretvara u toplotnu energiju. Razvijanje toplote je najjače kod tkiva sa visokim koeficijentom apsorpcije kao što su kosti, a nizak je kod tečnosti kao što je npr. plodova voda. Zbog toga se, predostrožnosti radi, pri metodi ultrazvučne kavitacije izbegava direktno usmeravanje sonde ka kostima i zglobovima.

Povišenje temperature zavisi od intenziteta (snaga po jedinici površine) ultrazvuka i vremena izloženosti tkiva ultrazvučnom zračenju. Što je intenzitet manji manja je i količina prenesene toplotne energije, pa se u ovoj metodi koristi niskofrekventni ultrazvuk niskog intenziteta, sličan onom koji se koristi u fizikalnoj medicini (od 0,5 do 3 W/cm2). Iz istih razloga vreme izloženosti se preventivno ograničava na maksimalno 50 minuta tokom jednog tretmana.

Pri metodi ultrazvučne kavitacije, ultrazvučni talasi prodiru do tačno određene dubine tkiva i deluju samo na masne ćelije u toj regiji, što osigurava selektivnost metode. Dubina prodiranja je dovoljno mala, pa su unutrašnji organi zaštićeni.

Masnoća iz masnih ćelija se u obliku triglicerida izliva u međućelijski prostor gde se pod uticajem enzima razgrađuje (lipoliza) do glicerola i viših masnih kiselina. Oslobođeni glicerol koji je rastvorljiv u vodi preko limfnog sistema ulazi u metabolitičke procese za dobijanje energije, a nerastvorne više masne kiseline putuju u jetru, gde se razgrađuju kao svaka druga masna kiselina uneta hranom. Količina oslobođenih triglicerida je mala, pa ne dolazi po značajnog podizanja nivoa triglicerida u krvi.

Pošto organizmu treba vremena da hidrolizuje otpuštene trigliceride i da izbaci sve produkte raspada masnih ćelija, kao i da preradi i eliminiše oslobođene masne kiseline, razmak između dva tretmana je minimum 5-7 dana. Trajanje tretmana je maksimalno 50 minuta, što je dozvoljena gornja granica izloženosti ultrazvuku ove frekvencije i intenziteta.

Iako je metoda neinvazivna i bezbolna organizam je u stresu, jer treba da preradi i izbaci produkte raspada masnih ćelija, pa je dozvoljeno ukupno 6 ponavljanja tretmana u jednom ciklusu, nakon čega se pravi pauza od 1 meseca.

Kombinovanje kavitacije s vakuumom nudi brojne prednosti. Vakuum stvara kožni nabor koji se utisne u aplikator što znatno povećava selektivnost i efikasnost terapije. Ultrazvuk deluje samo u kožnom naboru, a pritisak na tkivo je nadgledan i konstantan. Takođe, kombinacija kavitacije ili vakuumske kavitacije sa limfnom drenažom je jedan od preduslova za efikasan učinak.

Ovom metodom uspešno se tretiraju regije kao što su stomak, zadnjica, bedra, bokovi, unutrašnje strane kolena, nadlaktice i slično.

Usled razvijanja toplote pri ovoj metodi, ali i zbog efekta trenja dolazi do blagog zagrevanja kože na mestu dodira sa sondom aparata, pa je za vreme postupka kavitacije moguće osetiti blago peckanje i toplotu na tretiranom delu tela. Neposredno nakon tretmana moguća je pojava blagog crvenila koje prolazi u roku od 2-72 sata.

Takođe, čuje se i specifičan zvuk – tiho “zujanje” koji se u najvećoj meri čuje kroz telo. Zvuk se čuje zbog korišćenja niskofrekventnog ultrazvuka koji ima frkvencu jako blisku granici čujnosti ljudskog uha.

U našem salonu koristimo aparat Green VACaVite proizvođača Iskra Medical koji u sebi sadrži dva aparata Green CaVite i Green VAC. Aparat kombinuje četiri terapeutske metode: kavitaciju, kavitaciju s vakuumom, vakuum masažu i mikrodermoabraziju (u kombinaciji sa Green Vac Diamond setom).

Green VACaVite Iskra Medical

ZAKAŽITE

Adresa
Cara Dušana 70 / stan br. 1 / u prizemlju

11000, Beograd
Srbija

Kontakt 

Email: ladyepil@gmail.com
064-1768-009
011-2183-473, 011-2188-261
Radno vreme:
ponedeljak - petak: od 13 do 20h
subotom: od 9 do 17h
nedeljom: -